ارزیابی خدمات ویدئووال را چطور انجام دهم؟

ارزیابی خدمات ویدئووال برای شرکتهای که درحال فروش ویدئووال هستند براحتی از طریق  اصالت گارنتی و خدمات پس از فروش قابل بررسی است.
هرشرکت  وارد کننده رسمی  باید ازسازمان حمایت برای ارائه خدمات رسمی و قانونی در خصوص کالای وارداتی و یا حتی تولیدی ، کد شناسنامه گارانتی دریافت کند .
شناسنامه گارانتی مطابق با دستور سازمان حمایت مبنی بر کنترل و سامان دهی به بازار قاچاق کالا به کلیه عرضه کنندگان و تولید کنندگان ابلاغ شده است . لذا شرکت
فروشنده مانیتور ویدئووال یا وارد کننده اصلی است یا از وارد کننده اصلی خریداری و فروش مجدد می نماید ، که در هر صورت شما خریدار محترم می توانید از ظریق وب
سایت https://www.irangs.ir/filter نسبت جستجوی نام شرکت اقدام نمایند در خصوص اصالت گارانتی اطلاع حاصل نمایید .  عکس زیر نشان از صفحه جستجو قسمت
برندها در همین سایت می باشد که نشان دهنده معتبر بودن خدمات گارانتی این شرکت است.
شناسه گارانتی
شناسنامه گارانتی فراصنعت
keyboard_arrow_up